CO NOWEGO

Realizowane Projekty

„Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, decyzją z dnia 29 sierpnia przyznało finansowanie dla projektu „Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D” – POIR.04.01.04-00-0018/19-00. Beneficjentem tego projektu jest Katedra Inżynierii Materiałowej ATH w Bielsku-Białej , a konsorcjantami Finnotech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i InnoPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wysokość dofinansowania wynosi 3 387 290,25 zł, a wartość projektu 3 796 831,25 zł.

Celem projektu jest wytworzenie koncentratów na bazie polimerów termoplastycznych zawierających grafen i jego pochodne, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych, innowacyjnych filamentów stosowanych w druku 3D. Zaangażowanie w projekcie partnerów przemysłowych, którzy są wiodącymi na rynku polskim producentami filamentów stosowanych w technologii przyrostowej (druk 3D), pozwoli na szybkie i niskonakładowe zastosowanie projektowanych masterbaczy w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednocześnie wprowadzenie na rynek nowego wyrobu uzyskiwanego w klasycznym procesie wytłaczania da potencjalnym nabywcom narzędzie do szybkiego i taniego prototypowania nowych wyrobów, w których będzie można zastosować kompozyt z udziałem grafenu. Druk 3D, w tym metoda osadzania topionego materiału (FDM), jest najtańszym i najszybszym sposobem projektowania i wytwarzania urządzeń we wszystkich dziedzinach współczesnego przemysłu.